Wzorcowanie komr klimatycznych

 

Laboratorium wykonuje wzorcowanie komór klimatycznych zarówno w staej siedzibie Laboratorium jaki i u Klienta.

W zakresie akredytacji wzorcowanie wykonywane jest w przedziale:

  • temperatura            5...60 C
  • wilgotno              10...90%RH.

Iloc punktów pomiarowych dla temperatury uzalezniona jest od:

  • objtoci komory
  • zakresu jej pracy
  • obcienia
  • indywidualnych wymagan Klienta.

Pomiar wilgotnoci wykonywany jest w jednym, centralnym punkcie komory.

Wzorcowanie wykonywane jest zgodnie z wewntrznymi procedurami pomiarowymi Laboratorium.

 

 

  

Strona gwna   |   Oferta   |   Certyfikaty   |   Referencje   |   Pobierz   |   Kontakt

© 2009 - ERG 2009 - wzorcowanie termometrw, wzorcowanie manometrw
Wykonanie:
HAJIME Studio