Wzorcowanie presostatw (przekanikw cinienia)

Wzorcowanie presostatów (przekaników cinienia) wykonywane jest zarówno w staej siedzibie Laboratorium jak i bezporednio u Klienta.

Presostaty mog by wzorcowane w zakresie:
  • cinienia absolutnego
  • cinienia wzgldnego
  • cinienia rónicowego.
Wzorcowanie wykonywane jest w punkcie nastawy presostatu.
Jeeli histereza jest regulowana wzorcowanie przeprowadzane jest dla obu progów, tj. zaczenia i wyczenia przekanika.


 

Strona gwna   |   Oferta   |   Certyfikaty   |   Referencje   |   Pobierz   |   Kontakt

© 2009 - ERG 2009 - wzorcowanie termometrw, wzorcowanie manometrw
Wykonanie:
HAJIME Studio