Wzorcowanie torów pomiarowych temperatury

Wzorcowanie torów pomiarowych temperatury wykonywane jest bezpośrednio u Klienta.

Tory pomiarowe temperatury wzorcowane sa metodą pośrednią przy użyciu kalibratora. Sygnał wyjściowy z kalibratora jest zgodny z typem i standardem sygnału wejściowego.
 
Do torów pomiarowych temperatury może być podłączony czujnik:
  • rezystancyjny, np. Pt100
  • termoelektryczny, np. K
  • półprzewodnikowy, np. KTY10.
Sygnałem wejściowym może być również standardowy sygnał elektryczny np.:
  • prądowy (np. 4…20mA)
  • napięciowy (np. 0…10V).
Tory pomiarowe temperatury wzorcowane są w całym zakresie wskazań w minimum 5 punktach pomiarowych. Na życzenie Klienta ilość punktów wzorcowania może zostać zmieniona (zmniejszona lub zwiększona).
Również zakres wzorcowania może zostać zawężony, np. tylko do zakresu pracy (lub wskazań).


 

Strona główna   |   Oferta   |   Certyfikaty   |   Referencje   |   Pobierz   |   Kontakt

© 2009 - ERG 2009 - wzorcowanie termometrów, wzorcowanie manometrów
Wykonanie:
HAJIME Studio