Wzorcowanie ciśnieniomierzy cieczowych

Laboratorium pomiarowe wykonuje wzorcowanie ciśnieniomierzy cieczowych (hydrostatycznych) w stałej siedzibie Laboratorium.

Wzorcowanie może być wykonane w zakresie:
  • ciśnienia względnego
  • ciśnienia różnicowego.
Ze względu na zasadę działania ciśnieniomierze cieczowe stosowane są głównie do pomiaru niskich ciśnień tj. np. do zakresu (0…150) mm H2O.
 
Ze względu na konstrukcję rozróżniane są ciśnieniomierze:
  • 1-ramienne
  • 2-ramienne.
Ciśnieniomierze cieczowe wzorcowane są w całym zakresie wskazań w min. 5 punktach pomiarowych.


 

Strona główna   |   Oferta   |   Certyfikaty   |   Referencje   |   Pobierz   |   Kontakt

© 2009 - ERG 2009 - wzorcowanie termometrów, wzorcowanie manometrów
Wykonanie:
HAJIME Studio