Wzorcowanie przetworników ciśnienia

Laboratorium pomiarowe wykonuje wzorcowanie przetworników ciśnienia zarówno w stałej siedzibie Laboratorium jak i bezpośrednio u Klienta.

Dla sygnału wejściowego, przetworniki ciśnienia wzorcowane są w zakresie:
 • ciśnienia absolutnego         (0…4) bar
 • ciśnienia względnego         (-1…700) bar
 • ciśnienia różnicowego        (-1…700) bar
Poza zakresem akredytacji dla ciśnienia absolutnego nasze możliwości rozszerzają się do zakresu (0…100) bar.
 
W zakresie sygnału wyjściowego, wzorcowane są przetworniki ciśnienia z sygnałem:
 • analogowym, np. prądowym lub napięciowym (np. (4…20)mA) lub (0…10)V itd.)
 • cyfrowym (np. RS232, 485, 488 itd.)
 • radiowym
 • i innym.
Jako medium przy wzorcowaniu możemy wykorzystać:
 • powietrze
 • azot
 • wodę
 • olej.
W sytuacjach uzasadnionych stosowana jest komora separacyjna.
 
Przetworniki ciśnienia wzorcowane są w całym zakresie wskazań.
Ilość punktów wzorcowania uzależniona jest od klasy przyrządu i wynosi:
 • dla klasy <0,1                    10 punktów
 • dla klasy 0,1…0,25             5 punktów
 • dla klasy >0,3                    4 punkty.
W zakresie akredytacji Laboratorium wykonuje wzorcowanie przetworników ciśnienia w klasie 0,1 lub gorszej, jednak nasze, aktualne wyposażenie pomiarowe umożliwia wzorcowanie przetworników do klasy 0,05 włącznie.


 

Strona główna   |   Oferta   |   Certyfikaty   |   Referencje   |   Pobierz   |   Kontakt

© 2009 - ERG 2009 - wzorcowanie termometrów, wzorcowanie manometrów
Wykonanie:
HAJIME Studio