Wzorcowanie przetworników temperatury

Przetworniki temperatury wzorcowane są w stałej siedzibie Laboratorium.

Wzorcowanie przetworników temperatury wykonywane jest łącznie z czujnikiem, zakres wzorcowania to (-20…1200)°C. Jednak nasze możliwości techniczne umożliwiają wzorcowanie w zakresie (-90…1200)°C.
 
Przetworniki temperatury mogą być wyposażone w czujnik:
  • rezystancyjny, np. Pt100
  • termoelektryczny, np. K
  • półprzewodnikowy, np. KTY10.
W zakresie sygnału wyjściowego, wzorcowane są przetworniki temperatury z sygnałem:
  • analogowym, np. prądowym lub napięciowym (np. (4…20)mA lub (0…10)V itd.)
  • cyfrowym (np. RS232, 485, 488 itd.)
  • i innym, np. radiowym.
Ilość punktów wzorcowania nie jest określona i może wynosić od 1 do nawet 20.
Standardowo przetworniki temperatury wzorcowane są w 3 punktach pomiarowych.


 

Strona główna   |   Oferta   |   Certyfikaty   |   Referencje   |   Pobierz   |   Kontakt

© 2009 - ERG 2009 - wzorcowanie termometrów, wzorcowanie manometrów
Wykonanie:
HAJIME Studio