Wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych (wskazówkowych)

Laboratorium pomiarowe wykonuje wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych (manometrów wskazówkowych) zarówno w stałej siedzibie Laboratorium jak i bezpośrednio u Klienta.

Wzorcowanie wykonujemy w zakresie:
  • ciśnienia absolutnego         (0…4) bar
  • ciśnienia względnego         (-1…700) bar.
Poza zakresem akredytacji dla ciśnienia absolutnego nasze możliwości rozszerzają się do zakresu (0…100) bar.
 
Jako medium przy wzorcowaniu możemy wykorzystać:
  • powietrze
  • azot
  • wodę
  • olej.
W sytuacjach uzasadnionych (np. ciśnieniomierze do tlenu) stosujemy komorę separacyjną.
 
Ciśnieniomierze sprężynowe wzorcowane są w całym zakresie wskazań.
Ciśnieniomierze sprężynowe kontrolne tj. klasy co najmniej 0,6 wzorcowane są w minimum 10 punktach pomiarowych. Ilość punktów wzorcowania ciśnieniomierzy sprężynowych użytkowych uzależniona jest od klasy przyrządu i wynosi:
  • dla klasy 1,0…2,5              5 punktów
  • dla klasy >3,0                    4 punkty.
W grupie ciśnieniomierzy sprężynowych użytkowych wzorcujemy między innymi: manometry, wakuometry, manowakuometry, ciśnieniomierze ze stykami pomocniczymi, ciśnieniomierze do tlenu lub dla przemysłu spożywczego (np. z separatorem membranowym), barometry i wiele wiele innych. 


 

Strona główna   |   Oferta   |   Certyfikaty   |   Referencje   |   Pobierz   |   Kontakt

© 2009 - ERG 2009 - wzorcowanie termometrów, wzorcowanie manometrów
Wykonanie:
HAJIME Studio